Request Demo

Philips Online Shop chooses CustomerGauge to measure Loyalty and Voice of Customer


(Nederlandse versie onderaan bijgevoegd) Philips LogoPhilips Online Shop has purchased Directness BV's CustomerGauge software to measure customer loyalty and understand customer sentiment.Directness has been working with Philips to improve customer experience in the Online Shop, and has supplied CustomerGauge as a tool to measure every transaction. CustomerGauge allows Philips to quantify and classify comments, convert free text comments into statistical data, and summarize the "Voice of the Customer" to executivesCustomerGauge is a straightforward solution to automatically survey customers and measure loyalty. The results are compatible with the Net Promoter® Score* (NPS), acknowledged as the industry standard for loyalty measurement. Philips is committed to Net Promoter as the company-wide benchmark of Customer Experience.Adam Dorrell, Managing Director of Directness says: "We have worked closely with Philips in the last year to ensure we could match the needs of the shop, and are delighted that they chose CustomerGauge to provide real-time measurement of customer loyalty and voice of customer"About Philips Online ShopThe Philips Online Shop is a division of Philips Consumer Products, and was set up in 2005 to provide an excellent customer experience by providing a range of Philips consumer products for direct sale to consumers in Europe, US and the Americas. The product range includes televisions, home entertainment, PC products and personal care devices.About CustomerGaugeCustomerGauge (www.customergauge.com) is a hosted software solution from Directness BV designed to measure loyalty and understand customer sentiment. It is optimized for e-commerce and can be rapidly deployed anywhere in an organization, without investment in capital equipment or IT assistance. A flash-based tour and self-guided demonstration is available on www.customergauge.com.Directness BV is a software and consulting company based in Amsterdam, Netherlands. Formed in 2006 by former directors of Sony and Dell, Directness assists major brands to listen, market and sell directly to consumers. For news, product and company information visit www.directness.netor call +31 (0)20 3312425.Note for non-English speakers: "Gauge" (pronounced like en-gage) is an instrument for measuring or indicating quantity..

Philips Online Shop kiest CustomerGauge om inzicht te krijgen in klant-loyaliteit

Philips LogoPhilips Online Shop wil tot een goed inzicht komen in wat de klant ervaren heeft tijdens een aankoop direct van Philips en is daarom gestart met het continu meten van klanttevredenheid met behulp van de software CustomerGauge.CustomerGauge is een gehost software product van het Amsterdamse bedrijf Directness BV ontworpen om klanten automatisch te benaderen via email om hun ervaring en loyaliteit te meten. De resultaten zijn in lijn met Net Promoter® Score* (NPS), de wereldwijde standaard op het gebied klant-loyaliteit.Directness BV is in nauwe samenwerking met Philips Europa en de Verenigde Staten om continu de klant-beleving te verbeteren in de Online Shop en heeft CustomerGauge geleverd als middel om elke transactie te meten.CustomerGauge biedt de mogelijkheid om ervaringen van klanten te kwalificeren en classificeren, en op- en aanmerkingen die in een open tekstveld ingevuld zijn te converteren naar statistische informatie die gemakkelijk kan worden samengevat om bijvoorbeeld directie-leden een goed beeld te geven van wat er leeft bij de eindgebruiker.Philips heeft zich gecommiteerd aan Net Promoter als de organisatie-wijde benchmark voor klant-ervaringen.Adam Dorrell, Managing Director van Directness BV zegt: "We hebben het afgelopen jaar nauw samengewerkt met Philips om te verzekeren dat we de behoeftes van de Philips Online Shop op dit gebied goed begrepen en we zijn zeer tevreden met hun keuze voor CustomerGauge om real-time meting te verrichten naar klant-loyaliteit en klant-beleving.Over Philips Online ShopDe Philips Online Shop is een divisie van Philips Consumer Products, en is in 2005 gestart met als doel de Philips consument in Europa en de VS online een selectie producten te koop aan te bieden en daarmee een goede ervaring.Over CustomerGaugeCustomerGauge meet loyaliteit met als doel het begrijpen van klant-sentiment. Het is geoptimaliseerd voor gebruik in e-commerce omgevingen en kan snel en organisatiebreed ingezet worden zonder investeringen in CAPEX of IT assistentie.Een flash-tour en zelf-demonstratie is te bekijken op www.customergauge.com.Directness BV is een software en adviesburo opgericht in 2006 door oud-directeuren van Sony en Dell en biedt aan grote merken expertise op gebied van marketing en verkoop aan eindgebruikers waarbij de klant central staat. Belangrijk is dan ook het ‘luisteren' naar klanten. Ga voor meer nieuws, product- en bedrijfsinformatie naar www.directness.net of bel +31 (0)20 3312425.Notitie voor niet-Engelstalige journalisten: "Gauge" ˈgāj is een instrument voor het meten of aanduiden van hoeveelheden. - EINDE -Contact:Camilla Scholten Directness BV Camilla.scholten@directness.net
*Net Promoter is a registered trademark of Satmetrix Systems, Inc., Bain & Company and Fred Reichheld.

Next Up: Old School (Sony)Style

Get The Most Comprehensive B2B NPS and CX Benchmarks Report on The Planet

Get the eBook

Might we also interest you in...